Dátum: November / December 2020

Takto prebieha projekt "Pomôž obedom!"


Dňa 10.11.2020 sme navštívili s obedom tieto miesta:

Na ulici S. Viatora sme boli u Petra a Petry a na rovnakej ulici sme boli s obedom aj pri Vierke.
Denné menu z koliby sa dostalo aj na Vlkolínec pani Vierke a na ulici Papiernickej Jánovi.  
Veríme že obed potešil a pozdravujeme tých, ktorý sa do projektu zapojili: Vandu, Alenu, Ľubomíru a ďaľších.
Pokračujeme!


Dňa 11.11.2020 sme navštívili s obedom tieto miesta:

Boli sme pri Márii na Ž. Silbigera, tri obedy sme zaviezli na Vlkolínec a posledný sme odovzdali Kataríne na Plavisku. Pozdravujeme Zdenku, Marušku a Ľubomíru. Bolo nám cťou spolupracovať.                                               Ideme ďalej.


Dňa 12.11.2020 sme obedy zaniesli rodine Jozefa na ulicu Hollého. Veríme že obed potešil.

Pďakovanie za spoluprácu patrí Petre a my sa tešíme na ďaľší deň.


Dňa 13.11.2020 sme obedy zaniesli na ulicu Nová pre Luciu a na ulicu S. Viatora do ubytovne.

Za podnety ďakujeme Zdenke a Evke. Pokračujeme v pondelok. Tešíme sa.


Dňa 16.11.2020 sme obedy zavážali na ulicu Ž. Silbigera Viliamovi a Viere, na Považskú ulicu Ľubomírovi a v Černovej sme darovali obed bratom Antonovi a Rudolfovi.

Ďakujeme za spoluprácu Helenke, Anne a Zdenke. Pripomenieme sa opäť v stredu.


Dňa 18.11.2020 sme na ulici Veterná priniesli obed Márii, 3 obedy sme doručili na ulicu Madačova a piaty obed sme priniesli Vladimírovi z ulice Smreková. 

Za spoluprácu patrí poďakovanie Veronike, Zdenke a Ľubke. Už teraz vieme, že vo štvrtok pôjdeme na ulicu Smreková opäť. Tešíme sa.


Dňa 19.11.2020 sme zaviezli obedy pre rodinu Jozefa na ulici Hollého. Veríme že potešili.

Za podnet ďakujeme dvom pánom. V piatok navštívime tri ulice v meste.


Deň 20.11.2020 bol náročnejší ako ostatné. Podarilo sa nám doručiť obedy pre Annu a Júliu na Zarevúcej. Na ostatné plánované adresy v tento deň nebolo možné obed doručiť. Pozamykané, nikto nebol doma, množstvo zvončekov bez mien a žiadny prajný sused. Škoda. V pondelok budeme vyberať precíznejšie.

Ďakujeme za reakciu Ľubomíre a Zdenke.


Deň 23.11.2020 bol úspešný. Obedy dostala rodina Magdy na ulici A. Hlinku,  Stanislav so sestrou na ulici Ku ihrisku a posledný obed sme odovzdali na ulici Nad Skalkou. Veríme že chutilo.

Ďakujeme za spoluprácu Marianovi a Ľubke.


Dňa 24.11.2020 sme obedy rozdali na ulici Považská a Žilinská. Prvý krát sme sa stretli aj s odmietnutím. Každý má samozrejme právo náš obed odmietnuť. Aspoň sme to skúsili.

Pokračujeme ďalej a ďakujeme za spoluprácu Veronike a Zdenke.


Dňa 25.11.2020 sme obed rozniesli na uliciach Ž. Silbigera a na ulici Nová. Paráda!

Vo štvrtok vozíme po Černovej. Tešíme sa.


Dňa 26.11.2020 sme obedom potešili rodinu Magdy a rodinu Antona v Černovej.

Tešíme sa na ďaľší rozvoz. 


Dňa 30.11.2020 sme rozdali obedy v Černovej na ulici A. Hlinku a Čutkovskej. Dva obedy putovali tiež na ulicu Hviezdoslavovu v meste pre Šimona s maminou. Dobrú chuť.

Utorok vozíme opäť.Zdieľajte s
#udobrehopastiera