Pomocník hospodárskeho dvora a údržby
Pomocník hospodárskeho dvora a údržby

Prijeme pracovníka na pozíciu


"Pomocník hospodárskeho dvora a údržby".

Potrebné informácie nájdete na odkaze:

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1727364/pracovnik-hospodarskeho-dvora-a-udrzby


Na základe žiadostí pozveme vybratých záujemcov na osobný pohovor. 

Zdieľajte s
#udobrehopastiera