Valaška

Pôvodné hrubovlnové plemeno s trojstrannou úžitkovosťou (mlieko, mäso, vlna), prispôsobené pre salašnícky spôsob chovu. Do našich končín sa rozšírilo z Balkánu spolu s postupujúcou valašskou kolonizáciou v 14 storočí. Je menšieho telesného rámca, hlava úzka, klinovitá, u baranov mierne oblúkonosá. Uši pomerne krátke, rohatosť u oboch pohlaví pomerne častá. Krk dlhší, hrudník pomerne úzky, mierne klenutý, zadok mierne zrazený, panva pomerne široká. Končatiny kratšie rovné s pevnou sponkou. Vlna zmiešaná, hrubá, splývavého charakteru, sortiment D/E – E/F (nad 40 µm). V minulosti sa valašky chovali s nejednotným sfarbením, často čierne a pigmentované. Je to neskoré plemeno, jarky sa pripúšťajú vo veku 16 – 18 mesiacov. Živá hmotnosť bahníc je 35 – 40 kg, baranov 45 – 55 kg. Na Slovensku sa chová iba malá populácia tohto plemena, ktorá je zaradená do génových rezerv ohrozených druhov zvierat. Na podklade tohto plemena bolo u nás vyšľachtené naše najrozšírenejšie plemeno zošľachtená valaška.

Hus domáca

Slovenská biela hus predstavuje stredne ťažké plemeno, vhodné na produkciu mäsa, pečene a peria.

Slovenské strakaté

Slovenský strakatý dobytok je plemeno kombinovaného úžitkového typu s vyrovnanou mliekovou aj mäsovou úžitkovosťou. Vznikol prevodným krížením pôvodného dobytka chovaného na Slovensku s dovezeným simentálskym dobytkom zo Švajčiarska. Vyznačuje sa dobrou prispôsobivosťou a odolnosťou voči chorobám. Základné sfarbenie je žltostrakaté s odtieňom až do červenostrakatej farby. Hlavu, podbrušie a nohy má biele, mulec ružový, rohy a paznechty voskovožlté. Hmotnosť kráv je 550-750kg, býkov 1000-1200kg.

Oravka

Pôvodné, mäsovonosivé plemeno kury.

Liptovský lysko

Stredné plemeno s veľmi dobrou až výbornou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou, k čomu ho predurčuje jeho pôvod. Plemeno vzniklo krížením králika Viedenského divoko sfarbeného a Holandského divoko sfarbeného, pričom na novošľachtenom plemene vyniká kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca pri koreni ušníc. Je to vlastne prvý stupeň holandskej strakatosti a udržať ho bude veľmi nároč, takže plemeno poskytuje dostatok priestoru aj na šlachtiteľskú prá­cu.Zdieľajte s
#udobrehopastiera