Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Informácie

Vernostný systém „U dobrého pastiera“ sa uplatňuje prostredníctvom zľavovej karty, ktorou sa klient preukáže pri platení a je nevyhnutné, aby ju mal klient u seba – pre potrebu prečítania čiarového kódu „čítačkou“. Po prečítaní kódu program odpočíta hodnotu podľa nastaveného percenta zľavy.

Regionálna zľavová karta oprávňuje svojho držiteľa využiť zľavu pri čerpaní služieb v reštaurácii „Richtárka“ , ktorá sa nachádza v areáli „U dobrého pastiera“.

Jedná sa o regionálnu zľavu a preto je táto karta určené klientom s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Ružomberok v rátane jeho mestských častí. Klient musí mať v čase podania žiadosti minimálny vek 18 rokov.  

Ako je možné kartu získať?

Kartu získate vyplnením registrácie, ktorej súčasťou je súhlas s obchodnými podmienkami, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby systému a na marketingové účely. Súhlas na spracovanie osobných údajov, ako aj súhlas s obchodnými podmienkami potvrdí  klient aj svojím podpisom  pri preberaní karty. (Obchodné podmienky TU)

Technické informácie:

Po zaregistrovaní vyzveme do 5 pracovných dní od zaslania vyplneného formulára klienta mailom (uvedie pi registrácii) o osobné prevzatie karty na recepcii U dobrého pastiera. Pri preberaní sa klient preukáže dokladom, na ktorom je možné odkontrolovať trvalý alebo prechodný pobyt v meste Ružomberok. Svojím podpisom potvrdí prevzatie karty a vyjadrí súhlas pre spracovanie osobných údajov pre potreby systému, pre marketingové účely a súhlas s obchodnými podmienkami.

Po prevzatí je karta aktívna a je možné ju ihneď používať.

Karta sa vydáva zadarmo a jej platnosť je 2 roky od dátumu vystavenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné kartu opätovne aktivovať rovnakým postupom ako pri  registrovaní novej karty. 
Registrácia
Zdieľajte s
#udobrehopastiera
Partner zariadenia: